KDO SO ANGELI?

Angeli so visoka duhovna bitja. So tudi vodniki, pomočniki in zaščitniki božjega stvarstva. Angeli so androgina bitja onstran spolnih potreb, ker so vidiki moškosti in ženskosti v njih popolnoma uravnoteženi. Medtem ko je popolno ravnotežje ženskih in moških energij pri ljudeh doseženo z združitvijo obeh spolov, so angeli onstran seksualnega poželenja. To stopnjo lahko dosežejo samo ljudje, ki so duhovno zelo razviti. Zato je celibat za večino ljudi tako težaven. Tisti, ki se trudijo postati spolno vzdržni, za celibat očitno še niso pripravljeni.

In kje je mesto angelov v duhovni hierarhiji? So na veliko višji stopnji kot ljudje, čeprav se lahko stopnja duhovne rasti spreminja tako pri ljudeh kot pri angelih. Človeška pot duhovnega razvoja se izrazito razlikuje od angelske, zato lahko človek le redko postane angel in angel lahko le redkokdaj postane človek.

VRSTE ANGELOV

Obstajajo različne vrste angelov, tako kot različne vrste človeške rase. Vsaka vrsta angelov ubira svojo lastno pot razvoja in učenja. Nekateri angeli se posvečajo zdravljenju, drugi delujejo v korist dušnega miru, spet tretji pa v prid ljubezni.

Angeli so navzoči pri vsakem poročnem obredu. Njihova naloga je, da zakonskemu paru pomagajo vztrajati v zakonskem življenju. In angeli poskušajo spraviti zakonca celo takrat, ko je njun zakon v razsulu. To je eden od razlogov, zakaj potrebujemo obrede ob ločitvi zakonske zveze. Tako namreč razbremenimo angele, da lahko opravljajo drugo delo. Ob rojstvu imamo vsi svojega angela varuha, ki nam stoji ob strani. Seveda se nam lahko približa le toliko, kot mu mi dopustimo – prav tako kot naši duhovni vodniki. Obstajajo majhni angeli, ki opravljajo majhne naloge, in titanski angeli z neizmerno energijo, ki nadzorujejo velike vesoljne načrte.

DVIG ZAVESTI

Zdaj je med nami več angelov, kot jih je bilo v katerem koli zgodovinskem obdobju, in sicer zato, ker je Zemlja dosegla kritično točko. Ta planet smo oropali in ga prepojili s skoraj neuničljivo negativno energijo. Stvarnik je sklenil, da se tako početje ne sme nadaljevati. Ne dovoli nam, da bi uničili naš čudoviti planet. To bi povzročilo neravnovesje v vesolju. Treba je torej dvigniti zavest ljudi, da bodo spoštovali Zemljo, naravo, vse živalske vrste in drug drugega; če ne, naj odidejo. Angeli se zgrinjajo nad nami, da bi nam pomagali dvigniti zavest.

ANGELSKA ZNAMENJA

Angeli nas ves čas obkrožajo, čeprav jih večina ljudi ne vidi. Prav zato nam pošiljajo znamenja in nas tako opozarjajo na svojo prisotnost. Ptice, metulji in peresa so najpogostejši signali, ki jih pošiljajo angeli. Zlasti majhna bela peresa prinašajo zgovorna angelska sporočila. Veliko ljudi mi je povedalo, da so angele oziroma angele varuhe prosili za znamenje ali pomoč in nato na povsem nedostopnih mestih našli belo pero.

NAKLJUČJA IN HKRATNOST DOGODKOV

Tudi naključja in hkratnost dogodkov so znamenja angelov, a so v primerjavi s peresi manj opazna. Vedeti moramo, da živimo v vesolju, kjer se nič ne zgodi po golem naključju. Vsa naključna srečanja in vse dogodke usmerjajo naši vodniki in angeli, ki se na vse pretege trudijo, da naletimo na neko osebo, preberemo določen odstavek ali slišimo neko zgodbo ravno v trenutku, ko to potrebujemo.

 

Knjigo Svetloba angelov lahko delno prelistate in kupite tukaj.