Magnetizem

»Bioelektrični magnetizem« je zahodnjaški izraz za življenjsko silo, ki jo v taoizmu poimenujejo či. Zadnjih 5.000 let taoisti izrabljajo to bioelektrično energijo ter z njo izboljšujejo svoj način življenja in se prek nje povezujejo z vesoljem. Bio pomeni življenje, električna sila se nanaša na vesoljne energije (jang) zvezd in planetov, magnetna sila pa se navezuje na zemeljsko silo (jin) oziroma silo težnosti, ki je prisotna na vseh planetih in zvezdah. Ko se s temi silami uskladimo, postanemo prevodnik in jih lahko vsrkavamo ter 'prebavljamo' prek telesa, uma in duha ter tako vzpostavimo neposredno povezavo z vesoljem. 

Neposredni vir

Ljudje do bioelektromagnetne energije običajno dostopajo prek hrane in zraka. Rastline vsrkajo vesoljne energije Sonca in magnetne energije Zemlje; 'prebavijo' jih in preoblikujejo ter jih tako naredijo dostopne vsem živim bitjem. Taoist gre neposredno k viru te prvobitne energije, namesto da bi čakal, da energijo vesolja predelajo rastline. Ob pomoči kitajskih postopkov za ustvarjanje energije, poznanih kot či kung in meditacija, se taoisti povežejo neposredno z virom energije, ki je vse okrog nas, in jo natančno usmerijo. Po taoizmu smo ljudje kot svetilke, napolnjene z gorivom. Številni ljudje gorijo zelo močno in gorivo porabljajo, ne da bi si kdaj vzeli čas in dolili olja. 

Nevarne razvade

Alkohol, droge, tobak in promiskuiteta – vse to pripomore k temu, da gorivo hitreje izgoreva. Taoistične vaje pa pomagajo pri nenehnem obnavljanju energije v notranjosti. Taoisti se zavedajo, da so po svoji človeški naravi končni, če se ne povežejo z viri energije znotraj vesolja, zato se znotraj človeških omejitev neprestano polnimo z neomejeno brezmejnostjo energije okrog nas. Človeška bitja imamo osupljive možnosti in sposobnosti. Smo edinstvena bijta, sodeč po načinu, kako uporabljamo svoj um in roke. Poglejte svet okrog sebe: nebotičnike, arhitekturo, računalnike, tehnologijo in morje stvaritev človeške rase. Vse je nastalo, ko smo združili um in dlani. V taoizmu uporabljamo razum in roke, tako pri či kungu kot pri meditaciji, da bi se povezali z brezmejno energijo vesolja. Z umom pošljemo vzorec energije v vesolje, da se povežemo s silo, in to energijo prinesemo nazaj v telo. Um lahko prepotuje milijone svetlobnih let v samo nekaj trenutkih. Lahko vas ponese, kamor koli si zamislite. 

Pozitivne in negativne spremembe

Alkimistične spremembe, bodisi pozitivne ali negativne, se dogajajo vsak dan našega življenja. Taoistični postopki nam ponujajo način, kako pozitivno vplivati nanje. Preoblikujte negativno energijo v pozitivno. Negativna čustva so nekaj povsem običajnega. Občutki, kot so nepotrpežljivost, jeza in zaskrbljenost, nas vsakodnevno spremljajo. Pravimo, da so negativni, ker se pokvarijo in škodijo našemu zdravju, ko predolgo ostanejo v nas. Zahodnjaški zdravniki se zdaj zavedajo, da mnogo bolezni povzročajo negativna čustva. Jeza zvišuje krvni tlak in obremeni srce. Pozitivna čustva, kot so ljubezen, sreča, dobrosrčnost, veselje in zaupanje, pa imajo prav nasproten učinek, saj nas negujejo. Naučiti se moramo, kako negativno energijo spremeniti v pozitivno, da bomo izboljšali svoje zdravje in duhovno energijo. 

Izkoristimo pozitivno energijo

Taoisti so odkrili, da lahko negativno energijo izkoristimo in iz nje napravimo pozitivno. Pretvarjanje negativnega v pozitivno – kot na primer jeze v srečo – je v taoizmu in alkimiji poznano kot »spreminjanje svinca v zlato«. To ni dobro le za tistega, ki te metode izvaja, ampak tudi za vse okrog njega: ko so vaši bližnji žalostni, jezni ali potrti, jim lahko pošljete ljubezen in dobrohotnost, da se bodo počutili bolje. Reciklirajte spolno energijo. Po taoističnem prepričanju je spolna energija ali čing vir vsega življenja in ustvarjalnosti. To je glavni vir, ki ga lahko preoblikujemo najprej v či (energijo življenjske sile) in nato v šen (duhovno energijo). Ko smo spolno vzburjeni ali občutimo željo, začnejo delovati spolni hormoni. To je začetek notranje alkimije spolne energije. Med taoističnimi vajami zdravilne ljubezni to energijo recikliramo in uporabimo, da bi z njo obnavljali notranjo energijo telesa. 

Pet stopenj obvladovanja či

1. Prihranite či.
Po sistemu Univerzalnega taa je naš prvi cilj, da se naučimo, kako či ohranjati; ko je baterija povsem prazna, jo namreč teže ponovno napolnimo. Če bomo či poskušali prihraniti, jo bomo lažje pridobili še več. Da bi imeli več te dragocene energije, moramo najprej pridobiti nadzor nad vrati, prek katerih energija običajno uhaja in stalno izčrpava našo življenjsko silo. Energija nam uhaja: skozi spolne organe, z negativnimi čustvi, ob nenehnem osredotočanju čutov navzven, ob slabi prehrani in prehranjevalnih navadah, ob nepravilnem ali plitvem dihanju.

2. Uravnotežite či.
Ko se boste naučili uravnotežiti či, boste usvojili drugi korak, kako do tekočega in ubranega pretoka energije skozi vse telo. Če je vaša energija neuravnotežena, imate morda preveč energije na posameznih mestih, na drugih pa je je premalo; morda ste tudi preveč jang ali jin. Morda imate preveč vročine, mraza, vlažnosti ali suhosti, morda pa vam teh lastnosti primanjkuje. Ta neuravnotežena energija ljudi žene v skrajnosti. 

3. Preoblikujte či.
Preoblikovanje či je tretja stopnja in omogoča dostop do koristnejših energij. Z vajami spolnega či kunga, ki ga uči Univerzalni tao (tečaj, naslovljen zdravilna ljubezen po tau), lahko, na primer, preoblikujete spolno energijo nazaj v osnovni či življenjske sile. Z drugimi postopki (kot so, recimo, notranji nasmeh, šest zdravilnih zvokov in fuzija petih elementov) se naučite či negativnih čustev spreminjati v njegov pozitivno in krepostno obliko. Pa vendar či ni le osnova vašega zdravja, ampak je tudi osnova duhovnega razvoja v tau. 

4. Povečajte či.
Ko ste usvojili tri prejšnje stopnje obvladovanja či, se lahko naučite, kako ga namnožiti. Či prežema vse, kar je na nebu in Zemlji. Pri či kungu kozmičnega zdravljenja se naučite dodobra preverjenih načinov, kako se povezati z neomejenimi in zunanjimi rezervoarji energije či, ter močno povečate količino energije, ki vam je na voljo. Zelo pomembno je, da najprej obvladate stopnje ohranjanja, uravnoteženja in preoblikovanja, preden se osredotočite na povečevanja či, sicer lahko po nepotrebnem zapravljate energijo, ki jo dobite, ali nevede še poslabšate neuravnotežene ali negativne energije, ki se jih še niste naučili obvladovati. 

5. Razširite či.
Na koncu se naučite razširiti um, da bi se povezali s prostranim či vesolja, s katerim lahko pozdravite telo, razum in duha ter zdravite tudi druge ljudi. Z vajami či kunga kozmičnega zdravljenja postanejo vaše dlani dovzetnejše na občutek in gibanje či; koristijo moč razuma/oči/srca (yi), s katero posrkate kozmični či v dlani in teme ter ga pošljete ven skozi dlani in naprej, da lahko v drugih pomagate vzpostaviti ravnotežje, ne da bi se jih dotaknili ali se izčrpali.

H. Trobec