Zen

Cona udobja pa je stanje, ko nam je udobno in smo nekako zadovoljni s tem, kar imamo. Na prvi pogled bi zen in cono udobja lahko nekoliko poenačili, vendar tega nikoli ne smemo storiti, ker gre za dve popolnoma različni stanji. Cona udobja nas na neki način drži na mestu. Torej sprejeli smo, da nam je »dovolj dobro,« četudi nam je slabo, in zato nismo pripravljeni storiti ničesar, da bi se naše stanje spremenilo. Medtem ko doseganje stanja zen od nas zahteva delovanje, učenje in premikanje naprej. 

Kako najti povezavo med cono udobja, stanjem zen in stanjem sreče? 

Odgovor je zelo preprost. Če želimo doseči stanje zen, moramo krepko preseči svojo cono udobja in spremeniti svoje delovanje ter izkušanje. O novih izkušnjah piše tudi avtor Chris Prentiss v knjigi Zen in umetnost doživljanja sreče. Avtor se poda na kratko potovanje proti sreči. Bistvo, ki ga lahko prepoznamo skozi knjigo, je zavedanje, da je vsaka stvar, ki se nam zgodi, najboljše mogoče, kar smo doživeli. Morda tega zavedanja nimamo takoj, vsekakor ga pa spoznamo skozi čas. Navaja tudi dejstvo, da je naše trenutno stanje posledica naših preteklih odločitev, ki so nas privedle do stanja, v katerem smo. Če smo z njim zadovoljni, potem smo dosegli stanje sreče in tudi zen, če pa ne, je naša naloga, da v svoje življenje vnesemo spremembe in se na tak način spravimo iz cone udobja. 

Kako lahko spremenimo neko stvar takrat, ko nam realno stanje kaže drugače? 

Tako, da ustvarimo konkretne pogoje za nastanek nove izkušnje. Avtor nas seznani z idejo, da je najboljši način za pridobitev nove izkušnje sprememba našega odziva na dogodke. Po univerzalnem zakonu vzroka in posledice bodo namreč naši spremenjeni odzivi ustvarili nove učinke, ki jih bomo doživeli kot novo resničnost. 

Preprosti recept za srečo je torej delovanje v skladu z resnico, da je vse, kar se nam zgodi, najboljša mogoča stvar, dodamo pa še nove odzive oziroma nove učinke zaradi spremenjenih odzivov. 

Ko smo popolnoma prepričani o resničnosti trditve, da je vse, kar nas doleti, najboljša mogoča stvar, postane naše življenje veliko bolj zabavno. To je tako, kot bi sreči utirali prosto pot. Sreča je tu in čaka na nas, le slediti moramo formuli, ki jo ustvarja. Tudi nezadovoljstvo je tu in čaka na nas, zato je res vse odvisno samo od našega odziva na dogodke in lekcije.

Če torej strnem vse zgoraj zapisane besede in povzamem še odgovor, ki ga želimo prejeti skozi naslov članka, ki ste ga ravnokar prebrali, lahko rečemo, da je sreča neke vrste stanje zen, ki pa jo lahko dosežemo le tako, da se z delovanjem in s spreminjanjem ves čas potiskamo iz lastne cone udobja. 

Maja Križnar

Za spopadanje s vsakodnevnim stresom vam priporočamo knjigo Zen in umetnost doživljanja sreče.