Osebno strateško načrtovanje je orodje, ki ga uporabite, da pridete od tam, kjer ste, do tja, kamor želite. Razlika med tem, da uporabljate osebno strateško načrtovanje kot osrednji del svojega življenja, in med tem, da pustite, da se v vašem življenju vse odvija brez načrta, je taka kot razlika med vožnjo z avtomobilom in vožnjo s kolesom. Oba vas pripeljeta od točke A do točke B, vendar vas bo avto, ki predstavlja osebno strateško načrtovanje, pripeljal tja mnogo hitreje in lažje. 

Sedem vprašanj pri strateškem načrtovanju

Pri strateškem načrtovanju obstaja sedem ključnih vprašanj za vas in za vaše delo. To so vprašanja, ki si jih morate med svojo kariero kar naprej zastavljati in nanje odgovarjati. Včasih lahko nov odgovor na kakšno izmed teh vprašanj dramatično spremeni smer vašega dela in življenja. Vpogledi, ki jih dobite, ko se nenehno sprašujete, vas lahko vodijo k vzpostavljanju novih ciljev in novih točk zbranosti za vašo prihodnost.

  1. Jasno opredelite svoje delo ali kariero

Prvo in najpomembnejše vprašanje je: »S kakšnim poslom se ukvarjam?« S kakšnim poslom se v resnici ukvarjate? Opredelite svoje delo glede na to, kaj storite za svojo stranko ali podjetje. Razširjajte definicijo posla tako, da je kar najširša. Nikoli ne bodite zadovoljni s prvim odgovorom.

  1. Razmišljajte o prihodnosti

Naslednje vprašanje, ki si ga morate zastaviti, je: »V katerem poslu bom, če se bodo stvari nadaljevale tako kot danes?« Če se ne boste spremenili, kaj boste počeli čez eno leto, dve leti ali pet let? Ali je pametna strategija, da nadaljujete v sedanjem poslu ali pa bi morali zadeve kakor koli spremeniti? V katerem poslu bi morali biti? Preučite sebe, svoje talente, sposobnosti, ambicije, energijo in še posebej svojo srčno željo, da določite posel, v katerem bi morali biti in ki bi ga morali opravljati enkrat v prihodnosti.

  1. Prepoznajte svoje stranke

Tretje vprašanje je: »Kdo je moja stranka?« Koga morate zadovoljiti tako, da lahko preživite in uspevate v svoji karieri? Seveda je vaša prva stranka vaš šef, torej oseba, ki podpisuje vašo plačo. Vaše osnovna naloga je, da se prepričate, da zadovoljujete njegove ali njene bistvene potrebe. Ali veste, katere so? Kot stranko lahko opredelite vsakega, katerega uspeh je odvisen od vas, in vsakega, od katerega je odvisen vaš uspeh. Pod to definicijo spadajo vaši sodelavci in tudi stranke. Vsakdo, ki mu pomagate, in vsakdo, ki pomaga vam, je na nek način vaša stranka.

  1. Prepoznajte svoje področje odličnosti

Četrto vprašanje je: »Kaj opravljam še posebej dobro?« Kaj je vaše področje odličnosti, vaše superiorno področje? Kaj je vaša osebna konkurenčna prednost pred drugimi na vašem področju? To je vitalno vprašanje pri osebnem strateškem načrtovanju. Resnično uspešni boste samo do te stopnje, ko postanete odlični pri najpomembnejšem delu svojega dela. Ena vaših glavnih odgovornosti v življenju je, da izberete področje odličnosti, ki ima lahko največji pozitivni učinek na vašo kariero in prihodek, in se potem z vsem srcem posvetite temu, da postanete zelo, zelo dobri na tem edinem področju.

  1. Osredotočite se na dejavnosti, ki so najvišje ovrednotene

Peto vprašanje pri osebnem strateškem načrtovanju je sledeče: »Kaj je 10 do 20 odstotkov mojih dejavnosti, ki prinašajo 80 do 90 odstotkov mojih rezultatov Katere so naloge, ki jih opravljate danes, in prinašajo največja vračila in nagrade glede na stroške in trud, ki jih porabite za izvajanje teh dejavnosti? Kako lahko organizirate svoje delo tako, da opravljate čim več teh visoko ovrednotenih nalog (glejte 5. sliko)?

  1. Odstranite svoje ključne omejitve

Šesto vprašanje pri osebnem strateškem načrtovanju je: »Katere so kritične omejitve mojih sposobnosti za doseganje mojih ciljev?« Pri vsakem delu ali proizvodnem procesu obstaja vrsta korakov med današnjim stanjem in rezultati, ki jih želimo doseči jutri. Vedno je eden od teh korakov omejitev ali zamašek, ki določa hitrost, s katero bomo dopolnili proces in dosegli svoj cilj.

  1. Odločite se, da boste dejavni

Sedmo vprašanje pri osebnem strateškem načrtovanju je: »Katere specifično dejavnost ali dejavnosti se bom nemudoma lotil na osnovi mojih odgovorov na ta vprašanja Namen strateškega razmišljanja in načrtovanja je, da izberete dejavnosti, ki vas bodo privedle do drugačnih rezultatov, kot jih dosegate danes. Katere so te dejavnosti?

Kakovost vašega mišljenja določa kakovost vašega življenja. Boljša vprašanja, kot si jih zastavljate, boljše odgovore boste izvabili. Ko boste izboljšali kakovost svojega mišljenja, se bo istočasno izboljšala kakovost vsega, kar počnete. Ker ni omejitev, koliko lahko izboljšate kakovost svojega mišljenja, tudi ni pravih omejitev, koliko lahko izboljšate svoje življenje.

Večjo jasnost, ki jo imate o tem, kdo ste, kaj želite in kaj morate storiti, da to dobite, hitreje se boste pomikali naprej. Dosegli boste mnogo več in vaše življenje bo boljše na vseh področjih.

 

Povzeto iz knjige Točka zbranosti, avtorja Briana Tracy-a, ki je na voljo tukaj.