Nihalo

Vadim v svoji knjižni uspešnici Transurfing realnosti trdi, da smo vsi povezani z »banko« podatkov, le da je malo tistih, ki znajo prisluhniti svojim občutkom in intuiciji, ki ves čas komunicira z njo. Vsi vemo vse o vsem. Na vprašanje, kje začeti, da človek spremeni življenje skladno s transurfingom, odgovarja, da s tehniko amalgama. V knjigi se prepletata osebna rast in duhovnost.

Tehnika amalgama

Bistvo te tehnike je v tem, da ozavestimo, da je svet zrcalo. Svet se vede tako, da dobesedno odseva naše misli. Naš odnos do sveta je tisti, ki oblikuje našo realnost. Zadevo lahko takoj preverimo, in sicer prek igrice »zrcalo sveta«. Izberemo trditev: »Moj svet skrbi zame.«

Ne glede na razmere v mislih vedno znova potrjujemo to misel. Iščemo in odkrivamo potrditev za to v vsaki malenkosti. Tudi ko naletimo na neprijetna dejstva, ne nehamo trditi, da vse teče tako, kot je prav. Zaupanje, da svet ve bolje od nas, prinese notranjo sprostitev, saj potreba po tem, da bi ves čas imeli nadzor nad dogajanjem, preprosto izgine.

Tehnika amalgama ima ogromno moč, o kateri se nam niti ne sanja. Pomemben dejavnik, ki odloča o usklajevanju s transurfingom, je naša potrpežljivost, ob njej pa predvsem volja in namera, da se dvignemo nad ustaljene vzorce razmišljanja, delovanja in čutenja. Čez določen čas bomo neskončno začudeni, kako resnično lahko misli vplivajo na svet okoli nas.

Ozaveščanje škodljivih misli

Notranji dialog, ki se odvija v našem umu, ni ovira za ukvarjanje s transurfingom. Toka misli, ki prihaja iz nezavednega, ni treba ustavljati. Le paziti je treba, da ta teče v pravi smeri. Pomeni, da spremljamo tok svoj ega nezavednega razmišljanja in se ob tem urimo v ozaveščanju »škodljivih misli«, ki jih preobražamo v skladu z našo namero.

Ne pozabimo se opominjati, da svet skrbi za nas. Vzdrževati moramo ozaveščenost in ne dovolimo nihalom, da bi nam vsilila svojo igro. In kaj je nihalo?

Energijsko nihalo je posamezna, neodvisna energijsko-informacijska struktura, ki nastane, ko se miselna energija  posameznikov združi v en tok. Ta struktura začne živeti svoje življenje in si podreja ljudi, ki znotraj njene tvorbe delujejo v skladu z njenimi zakoni.

Vsako nihalo je destruktivno, saj svojim privržencem jemlje energijo in ima moč nad njimi. Nihalo ima namreč le en cilj – iz privrženca posrkati kar največ energi je. Če to privržencu koristi ali ne, nihala ne zanima.

Nihalo deluje tako, da ustvarja vedno več »materiala« za privrženca, kar ga okupira do te mere, da svojo energijo (misli in čustva) oddaja nihalu, namesto da bi jo uporabil za uresničevanje svojih ciljev. Na ta način nihalo na nas vpliva in nas usmerja.

Zaupanje, da svet ve bolje od nas, prinese notranjo sprostitev, saj potreba po tem, da bi ves čas imeli nadzor nad dogajanjem,
preprosto izgine.

Primer za lažje razumevanje:

Skupina ženic poseda na klopci v parku in z vsem srcem preklinjajo vlado. Niso privrženke nihala vlade, saj jo sovražijo na celi črti. A kaj se dogaja? Ženice preklinjajo vlado, češ da je nesposobna, podkupljiva, brezobzirna in neumna. Na tak način svojo miselno energijo intenzivno usmerjajo na frekvenco tega nihala. Nihalu je povsem vseeno, s katere strani ga boste gugali. Ustrezata mu tako pozitivna kot tudi negativna energija. Pomembno je le, da je posameznikova miselna energija resonančna frekvenci nihala.

Če nas nihalo okupira, pomeni, da nezavedno sodelujemo z njim in mu oddajamo energijo tako, da svoje misli usmerjamo na probleme. Menimo, da s svojimi dejanji učinkovito premagujemo ovire. Dejansko pa dobimo prav tisto, kar smo izbrali sami.

Če izberemo boj z ovirami, potem bo ovir v izobilju

Če se bomo z mislimi utapljali v problemih, potem bodo ti vedno del našega življenja. Glavna lastnost, po kateri lahko prepoznamo destruktivno nihalo, je ta, da agresivno teži k uničenju drugih nihal, zato da bi pritegnilo ljudi na svojo stran. Da bi to doseglo, svoje privržence neprestano ščuva proti drugim: »Mi smo dobri, oni pa niso taki kot mi. Oni so slabi! « Ljudje, ki so vpleteni v ta boj, se oddaljujejo od svojih pravih poti in stopajo naproti tujim ciljem. Ciljem, ki jih napačno interpretirajo kot svoje. V tem se kaže destruktivnost nihal. S pojavom množičnih medijev so metode nihal postale bolj pretkane. Ljudi pa množični mediji kar hitro zasvojijo. 

Najmočnejša vrvica, s katero nas lahko nihalo privleče k sebi, je strah, najstarejše in najmočnejše čustvo, kar jih poznamo. Sploh ni pomembno, česa se bojimo.

Občutek krivde

Občutek krivde predstavlja naslednji zelo učinkovit način, da nihalo izčrpa našo energijo. Vsiljujejo in vzbujajo nam ga že od samega otroštva naši starši v najboljši nameri, da nas pripravijo na življenje. Gre za zelo prikladen način manipuliranja: »Če si kriv, moraš narediti tisto, kar ti rečem.«

Z nihalom se ne izplača bojevati. Če se z njim borimo – mu oddajamo energijo.  Najpomembnejši pogoj za uspeh je, da se odpovemo boju z njim. Zelo pomembna pa je tudi sposobnost, v kateri se izurimo, da ničesar na svetu ne obsojamo.

Če želite nekaj odstraniti iz življenja, ne pomeni, da se temu izognete, temveč, da to ignorirate.

Svoboda

Naša svoboda je v tem, da smo neodvisni od tujih nihal. Po drugi strani pa obstajajo tudi nihala, ki bodo koristila prav nam. To so naša nihala, ki nam pomagajo, da pozornost usmerjamo na dobre in pozitivne stvari. Takoj ko bomo videli ali slišali kakršnekoli dobre in prijetne novice ali novice, ki nam vzbujajo upanje, jih fiksiramo v mislih in se jih veselimo. Naj nas napolnijo z radostjo. Vadim Zeland pravi, da je vse zelo preprosto: kar je v mislih, to je v realnosti. Na vprašanje, zakaj potrebujemo transurfing, pa odgovarja: ker gre za tehniko upravljanja realnosti, ki naredi človeka za gospodarja njegove usode.

Resničen uspeh dosežejo le tisti, ki so tako drzni, da si upajo biti gospodarji svoje usode. To je neverjeten občutek, ko se zbudiš v budnih sanjah in se zaveš, da so odslej tvoje možnosti omejene le s tvojo namero.

Mirela Smajić