Nauk Vipašane trdi, da naša podzavest ni nedosegljivo dno ledene gore, ampak skladišči vse, kar doživljamo - v našem telesu. Tako imamo mi v dostop do podzavesti, in jo lahko ozavestimo, vendar se moramo naučiti to občutiti. 

VIPAŠANA IN POSTENJE UMA

Namen metod postenja uma, kakršna je vipašana, je ozavestiti zaznave v našem telesu in njihove povezave z umom. Vipašana dejansko pomeni posebno obliko opazovanja čutil, pri kateri negujemo sposobnost opazovanja resničnosti znotraj sebe z objektivnim usmerjanjem pozornosti na zaznave v telesu.

Bolj ko se usmerjamo na zaznave, bolj se zavedamo njihovega psihosomatskega izvora. Ko dlje časa namenjamo pozornost telesnim zaznavam, dejansko infiltriramo skladišče pod- in nezavednih vsebin, ker vse, kar v življenju doživimo na mentalni ali fizični ravni, pusti odtis v globinah zavesti in lahko žene naše prihodnje zaznave. 

VRSTE ZAZNAV

Zaznave nastopijo takrat, ko smo v stiku z zunanjim fizičnim svetom. Podobno kot pri umu, pri katerem mentalno doživljamo misli, čustva, občutja, zamisli, fantazije, upe in strahove, tudi zaznave nastanejo brez delovanja konkretnega fizičnega predmeta, ampak do neke mere temeljijo na mentalnih slikah preteklih izkušenj v zunanjem svetu, ki poganjajo našo domišljijo in ženejo naše aspiracije za prihodnost.

Zaznave torej niso ločene od izkušenj v zunanjem svetu, ampak pomenijo resonanco med telesom in umom, ki se pretaka skozi živčni sistem. Ljudje se običajno zavestno in nezavedno odzivamo na zaznave, ne da bi jih objektivno opazovali ali se spraševali po njihovem izvoru.

Anapanašati, vadba pozornega dihanja, nam omogoča, da se zavedamo vrojene povezave med telesom in umom preko zavedanja zaznav, ki ju povezujejo med seboj, zato imamo sposobnost in vid, s katerim opazujemo in se poglabljamo v naše nezavedne vsebine. Takrat se lahko v temeljih pozdravimo, ker na plano spravimo vse vidike naše psihe, ki smo jih prej potlačili in zadušili, na kar pri svojem raziskovanju vipašane namiguje tudi William Hart:

Zaznave se ves čas pojavljajo po celotnem telesu. Ob vsakem mentalnem ali fizičnem stiku nastopi zaznava. Vsaka biokemijska reakcija sproži zaznavo. Običajno naš zavestni um ni dovolj fokusiran, da bi se lahko zavedal prav vseh, zato se zaveda samo najbolj intenzivnih. Ko pa ga enkrat izostrimo z anapanašati in razvijemo sposobnost zavedanja, lahko začnemo zavestno zaznavati resničnost vsake zaznave v nas samih.

Med tečajem vipašane se dejansko začnemo bolj zavestno zavedati zaznav, ki se dvigajo in spuščajo v našem psihosomatskem organizmu. In vendar ljudje takrat, ko se vrnejo v svoje običajno okolje, zlahka ponovno zapadejo v globoko zakoreninjene navade, ki so se jih navzeli v preteklosti, saj 10 dni še zdaleč ni dovolj za uničenje celega življenja pogojevanja. 

ENERGIJA

Naš živčni sistem se je tako zelo navadil na naše navade in energijo, katero uživamo, da lahko skrito pogojevanje transmutiramo le z obilo truda. Ko postanemo bolj občutljivi za svoj psihosomatski organizem, se tudi bolj zavedamo, kako uživamo energijo, ki jo spreminjamo v svoje življenjske izkušnje. Vsega tega se pogosto ne zavedamo, ker smo se ujeli v past uporabe izključno somatskega živčnega sistema, zato nas ves čas privlačijo aktivno gibanje ter fizično in mentalno delovanje, zato iščemo tisto, kar hrani naš temperament navad. Če želimo zaživeti bolj zavestno in narediti konec takšnim navadam, moramo razumeti, kako ljudje uživamo in spreminjamo energijo.

Energijo uživamo na tri osnovne načine: s hrano in pijačo, ki ju pojemo oziroma popijemo, z zrakom, ki ga dihamo, in z vtisi, ki jih ponotranjamo preko oči in ušes. Kar ponotranjimo na te tri načine, spremenimo v zavestno izkušnjo. Čutilno energijo uživamo preko petih čutil in nato stimuliramo še šesti čut, svoje misli.

Energija dospe do naših čutil preko fizičnih odprtin oziroma »devetih vrat« človeškega inštrumenta, ki so dvoje oči, dvoje ušes, usta, zadnjična odprtina in penis ali vagina. Koncept šestih čutil in devetih vrat je dejansko starejše ezoterično znanje iz Indije in Egipta, ki je prikazano v Horusovem očesu, ki ga v egipčanskem jeziku poimenujejo vadžet.

1/8 = misel

1/4 = vid

1/2 = vonj

1/16 = sluh

1/32 = okus

1/64 = dotik

V svoji knjigi z naslovom Enlightenment Now (Razsvetljenje zdaj) avtor Jason Gregory pojasnjuje, kako lahko povzročimo napad na svojih šest čutil, če ne varujemo svojih devetih vrat s čistim zavedanjem. Zato je pomembno, da se bolj zavedamo energije, ki jo uživamo, saj pozitivno ali negativno vpliva na naš živčni sistem.

 

Še več si lahko preberete v knjigi Umetnost postenja uma, ki jo lahko delno prelistate in kupite tukaj.