Energijo v podjetju določajo ljudje

Vsi imamo določeno energijo, ki jo nezavedno oddajamo, in drugi ljudje začutijo te močne tokove energije. Kadar jih privlačijo, nam sledimo, nas podpirajo in naše ideje vzamejo za svoje. Zavedati pa se moramo tudi moči negativne energije, ki jo je zaradi vse višjih ciljev in zahtev, nenehnega stresa, potreb po 24-urni razpoložljivosti vse dni v tednu in izčrpanosti vse več. Izčrpani, negativni, jezni in depresivni ljudje na okolje vplivajo uničujoče in zatirajo motivacijo ljudi okoli sebe. 

Pomembno je, da se vsakdo izmed nas zaveda vpliva, ki ga ima v podjetju na ljudi okrog nas. Še posebej to velja za voditelje in menedžerje, ki imajo nesorazmerno večji vpliv na energijo drugih. Zato odgovornost vsakega direktorja, menedžerja ali celotnega menedžmenta v podjetju ni samo vodenje, temveč predvsem, kakšno energijo, čustva in razpoloženje prinaša v tim.

 

Pod kakšnimi pogoji bomo dobro delovali

Ljudje, ki doživljajo pozitivna čustva, so pri reševanju težav sposobni zaznavati več možnosti, pripravljeni so se spopasti s težkimi zadevami, prevzeti tveganje, poglobljeno razmišljati o perečih težavah, razvijati nove ideje in so na splošno bolj učinkoviti in uspešnejši. Pri svojih sodelavcih moramo zatorej spodbujati veselje, radost, strast in druga pozitivna čustva. Uspešnost podjetja, naše zdravje in sreča so premo sorazmerni s tem, kako dobro znamo upravljati svojo energijo. Zato se moramo počutiti fizično dobro, čustveno varno, mentalno osredotočeno in v duhu čutiti, da ima naše delo pomen in smisel.

 

Tri generacije

Za prijetno vzdušje na delovnem mestu je dobro poznati tri generacije in njihove značilnosti, saj se med seboj precej razlikujejo. Zdaj je na pohodu generacija Y, ki bo čez dobrih deset let predstavljala že kar 75 % delovne sile. Zato je predvsem nujno razumevanje te nove generacije ljudi in njihovih vzvodov motivacije. Vodje, ki so vztrajali pri starih modelih vodenja, so danes »zgodovina«. Pristopi, ki so delovali pri generaciji otrok blaginje, so preživeti.

Generacija otrok blaginje (rojenih med letoma 1946 in 1964), ki so še vedno delavno aktivni, so marljivi in zagnani ljudje, ki spoštujejo avtoriteto, cenijo resno zaposlitev in so motivirani predvsem s finančnimi spodbudami.

Ljudje generacije X (rojeni med letoma 1965 in 1980) so izredno podjetni, samostojni in v rezultate usmerjeni posamezniki; spretni so v osebni in elektronski komunikaciji, cenijo uravnoteženost poslovnega in družinskega življenja, njihova glavna vrednota pa je pravičnost.

Generacija Y (ljudje, rojeni med letoma 1981 in 2000) pa je tako imenovana e-generacija, ki je samozavestna, samozadostna in inovativna, pričakuje hitre nagrade in rezultate in ima visoko raven civilne in globalne ozaveščenosti ter sposobnost opravljanja več nalog hkrati. Predstavniki te generacije cenijo možnost osebne rasti in pridobivanja novih znanj ter izkušenj. Če nimajo dovolj izzivov, se začnejo dolgočasiti. Velja za najbolj izobraženo generacijo vseh časov, s pogumnim duhom in veliko prilagodljivostjo. To je generacija, ki želi vedeti, kaj in zakaj nekaj počne, generacija, ki razmišlja o svojem poslanstvu. So občutljivi posamezniki in jim je težko kaj prodati, še težje pa jih je obdržati, saj se zavedajo, da je povsod na tisoče drugih možnosti.

 

Srčni voditelj – voditelj nove dobe

V hitro se spreminjajočih in negotovih časih ter izrednem tehnološkem napredku, hkrati pa naraščajočem stresu, dolgih delovnikih in pregorevanju je čas za voditelja, ki bo ustvarjal okolje, v katerem bo vsakdo našel svojo motivacijo, ustvarjalno iskro in zagnanost. Voditelja z neumorno vero v svoje ljudi, da znajo in zmorejo, in takšnega, ki ljudem pomaga pri njihovem razcvetu in uspehu. Srčni voditelj se zaveda, da so vodje uspešni samo toliko, kot so uspešni ljudje okoli njih, zato se osredotočajo na prepoznavanje njihovih edinstvenih talentov in na njihov razvoj. S svojo zavzetostjo in vizijo navdušujejo, pri sprejemanju odločitev in delu z ljudmi pa vešče uporabljajo intuicijo.  

 

Začnite ustvarjati prijetno delovno okolje

Dan začnite z nasmeškom

Vsako jutro se zavestno spravite v dobro razpoloženje. Na delo ne odidite, dokler nimate nasmeška na obrazu in dokler ne razmišljate pozitivno. Zjutraj, ko se zbudite, občutite hvaležnost, da ste se zbudili, lepo spali in da imate streho nad glavo. Ne vstanite iz postelje, dokler ne boste našteli vsaj desetih razlogov za hvaležnost. S tem boste zagotovo spremenili svoje razpoloženje. Ko se boste nasmejali svetu, se vam bo svet nasmejal nazaj.

Spoštujte raznolikost

Spremenite svoj odnos do sodelavcev in v njih iščite tisto, kar je dobrega. Vsaka oseba je drugačna, z edinstvenim naborom talentov, vzorcev obnašanja in interesov. Zato ne posplošujte. Potrudite se prepoznati njihove skrite talente in sposobnosti. Poskrbite za to, da imajo ljudje okrog vas dober občutek o sebi. 

Potrpežljivo poslušajte in prisluhnite potencialu sodelavcev

Kadar se popolnoma posvetimo drugi osebi in ji prisluhnemo na vseh ravneh, ne slišimo samo tistega, kar pove, marveč tudi vse tisto, česar ne pove. Ljudje čutijo, kadar jim prisluhnete, in takrat se odprejo, počutijo se bolj varno in medsebojno zaupanje se utrdi. Kadar prisluhnemo sogovornikovemu potencialu, vanj popolnoma verjamemo. Ko ga poslušamo na takšen način, ga spodbujamo in podpiramo, da bo najboljši, kar bo lahko.

Spodbujajte jih k pogovoru in razmišljanju

Sodelavcem pustite razmišljati in jih spodbujajte, da sami iščejo odgovore in ideje. Verjemite vanje in jim zaupajte. Ko posameznik sam pride do rešitve, možgani sprožijo plaz nevrotransmitorjev, na primer adrenalin, in vzpostavijo se nove povezave. V trenutku, ko nekaj spoznajo ali rešijo, ljudje doživijo svoj »aha« trenutek in fizično občutijo naval adrenalina. In to se zgodi le, če gredo skozi proces ustvarjanja povezav sami. Zato je tako pomembno, da vsakdo najde rešitev sam, saj tako dobi novo energijo in notranjo motivacijo.

Pohvalite in praznujte

Pohvalo potrebuje čisto vsak človek, tako kot kisik, hrano ali vodo. Priznanje ali hvala je gorivo za dušo. V trenutku, ko prejmemo pristen kompliment, doživimo notranje zadovoljstvo, topel, magičen občutek, ki nam na obrazu pričara nasmeh. V nas prebudi željo, da se za osebo, ki nam je podarila iskreno pohvalo, še posebej potrudimo. Ko nekoga pohvalite, pokažete, da vam je mar in da ga cenite. In ne pozabite, pohvalite tudi sebe!

Ne kritizirajte in ignorirajte ljudi

V delovnem okolju in na splošno velja, da je konstruktivna kritika nekaj dobrega in koristnega. Pa je res tako? Trdim, da ni, razen če vas sogovornik zanjo zaprosi in se je vnaprej pripravljen z njo soočiti in jo upoštevati. To pomeni, da že ima motivacijo za spremembo in želi usmeritev. Vašega nasveta bo vesel in velika verjetnost je, da ga bo upošteval. Popolnoma drugače pa je, če za nasvet ne prosite, a ga vseeno dobite. Takrat verjetno gre skozi eno uho noter, skozi drugo pa ven. Boleč občutek se sproži tudi, kadar nas nekdo ignorira, nam daje občutek manjvrednosti ali nas izloči iz skupine. V teh primerih se v možganih aktivira isto središče kot pri fizični bolečini, zato tega nikar ne počnite svojim sodelavcem.

 

Sprostitev na in izven delovnega mesta

Omislite si redno športno ali sprostitveno dejavnost, ki vas bo napolnila z notranjo energijo in zadovoljstvom. Svoje sodelavce spodbujajte, da tudi oni skrbijo za svojo fizično energijo. Znotraj podjetja organizirajte kolesarske ali tekaške tekme ali pa košarkarske večere. Sestanki lahko potekajo tudi stoje – boste videli, kako uspešni in hitri so. Predlagajte, da se daljši sestanki razdelijo v 90-minutne sklope, med katerimi naredite razgibalno ali raztezno vajo ali poglejte smešen video (tudi pri smehu krepimo mišice). Na delovnem mestu in sestankih namesto kave uživajte naravne sokove, sveže sadje in oreške, in k temu spodbudite tudi sodelavce.


V naši spletni knjigarni je na voljo tudi knjiga Srčni voditelj, ki bo v pomoč vsem voditeljem.


Povzeto po članku, objavljenem v reviji Karma+, avtorice Barbre Rudmann.