Čeprav so se spremembe začele odvijati že v zgodnjem dvajsetem stoletju, jih večina »običajnih« ljudi ni opazila. Običajnih pomeni tistih, ki ne pripadajo skupini znanstvenikov, katerih vse življenje je bilo posvečeno raziskovanju ustroja in delovanja našega vesolja ter življenja.

Zmotna prepričanja

Arheologi, ki se trudijo, da bi odkritje naprednih ledenodobnih civilizacij našlo mesto v zgodovinskih časovnicah, in biologi, ki so skupaj objavili že več kot 400 znanstvenih študij z dokazi, da narava temelji na sodelovanje in ne boju za obstanek, to tako želeno spremembo opisuje kot izjemno močan potres. Nove ideje utegnejo namreč končno zamajati tla pod nogami tradicionalne, splošno sprejete znanosti, ki je polna zastarelih naukov. Potrebna je temeljna revizija znanstvenega izročila, po kateri bo uničena bogata zapuščina marsikaterega znanstvenika. Zakaj? Odkritja kažejo, da je mnogo »znanstvenih« dejstev, ki pojasnjujejo vesolje in našo vlogo v njem in smo jim stoletja verjeli, napačnih.

Zastarela paradigma vesolja in našega odnosa do vesolja temelji na nizu znanstvenih predvidevanj – zmotnih predvidevanj, ki jih v luči novih dokazov ni mogoče predstavljati kot dejstev.

Nekaj primerov:

- Prvo zmotno prepričanje: Civilizacija je stara od 5000 do 5500 let.

- Drugo zmotno prepričanje: Narava deluje po principu boja za obstanek, po katerem preživijo le najmočnejši.

- Tretje zmotno prepričanje: Izvore človeštva pojasnjujejo naključni dogodki v evoluciji.

- Četrto zmotno prepričanje: Zavest je ločena od fizičnega sveta.

- Peto zmotno prepričanje: Prostor med stvarmi je prazen.

Če pomislimo, kako v vsakdanjem življenju skrbimo zase in za svoje družine, kako rešujemo težave in kako se odločamo, ugotovimo, da je ogromno reči, ki jih sprejemamo kot splošne resnice, pravzaprav vzklilo iz vsaj enega od omenjenih zmotnih prepričanj, ki predstavljajo ostanke zastarele znanosti, ki je vzcvetela pred 300 leti. Nobeno naključje ni, da se svet ravno v tem obdobju sooča z najhujšimi krizami, vojnami, s trpljenjem in boleznimi v vsej zapisani zgodovini. Ideje, ki naš razmeroma nedavni prihod na Zemljo pojasnjujejo s kemijsko-biološkega vidika in nas kot duhovna bitja ločujejo od narave, so v nas vzbudila občutek, da smo le delci prahu v vesolju in stranski produkt čudovitega biološkega procesa.

Občutek nemoči

Se vam zdi nenavadno, da se večkrat počutimo povsem nemočne, ko v trenutkih najtežje krize poskušamo pomagati sebi ali svojim bližnjim? Ali pa, da se počutimo nemočne, ko opazujemo vse hitre spremembe v svetu, ki poka po šivih? Nemoč sprejmemo kot samoumevno. Prepričani smo namreč, da nimamo nikakršnega nadzora nad seboj in nad dogodki v življenju. Tega nas učijo tradicionalni učbeniki.

Nemoč bomo čutili vse, dokler se ne bom »spoprijateljili« z novimi odkritji iz zadnjih let dvajsetega stoletja. Čeprav so bili izsledki revolucionarnih študij objavljeni v vodilnih strokovnih publikacijah, mnogo ljudi niso dosegli, saj so večinoma posredovani v zapletenem znanstvenem jeziku, zaradi katerega jer bistvo sporočila za poljudne bralce večkrat prikrito. Povprečen laik ne more občutiti vpliva novih odkritij, ker se o njih ne govori. Tu je potrebna sprememba!

Znanstveno podkrepljena dejstva

Nova znanost nas v popolnem nasprotju s tradicionalnim uči, da nismo nepomembna bitja, ki izvirajo iz čudežnega niza bioloških »spodrsljajev« in so kot nemočne žrtve, s telesom ločene od krutega sveta, preživele zadnjih 5000 let. V poznih devetdesetih letih prejšnjega stoletja in v prvih letih tretjega tisočletja so znanstvene študije razkrile naslednja dejstva:

- Prvo dejstvo: Civilizacija je stara vsaj dvakrat toliko kot je splošno sprejeto (tj. od 5000 do 5500 let).

- Drugo dejstvo: Narava deluje po principih sodelovanja in medsebojne pomoči, ne boja za obstanek.

- Tretje dejstvo: Človeško življenje kaže nespregledljive znake, ki kažejo, da je bilo ustvarjeno z uporabo inteligence.

- Četrto dejstvo: Naša čustva neposredno vplivajo na dogajanje v morju energije, ki nas obdaja.

- Peto dejstvo: Vesolje, svet in naša telesa so ustvarjeni iz skupnega energijskega polja – matrike, ki omogoča enotnost, znano pod pojmom prepletenost.

Velja prepričanje, da je ponavljanje iste stvari na isti način, ob tem pa pričakovati drugačne rezultate, norost. Nesmiselno je torej upati, da bomo hude krize današnjega časa rešili skozi oči prepričanj, ki so pravzaprav pripeljala do krize. Še bolj nesmiselno pa je na kaj takega upati zdaj, ko vemo, da ta prepričanja ne držijo več.

Da bi se soočili z izzivi današnjega časa, moramo biti pripravljeni na spremembo pojmovanja samega sebe, ki je v osnovi nespremenjeno že zadnja tri stoletja. Sprememba pa je mogoča le, če bomo prestopili tradicionalne meje, ki onemogočajo združitev znanstvenih odkritij z različnih področij. Ko nam bo to uspelo, se bo začelo dogajati nekaj čudovitega.

Znanstvene dokaze o zgornjih trditvah si preberite v knjigi Globoka resnica, avtorja Gregga Bradena, ki jo lahko tudi delno prelistate!