Vrtenje je popolnoma naraven fenomen, ki obstaja od začetka nastanka stvarstva. Vrti se atom, zatorej se vrti vse, kar je zgrajeno iz njega. Življenjski tok je pravzaprav vrtenje. Predvsem otroci se radi vrtijo, saj so še neobremenjeni in usklajeni z življenjskim tokom. Zaradi načina življenja sčasoma večina izgubi to naravnost in se zapre vase.

 

Vrtenje kot meditacija

Veliko ljudi dandanes vrtenje povezuje s plešočimi oziroma vrtečimi se derviši, katerih začetke beležimo v 13. stoletju. Derviško vrtenje bi lahko poimenovali tudi kot aktivno meditacijo s plesom, s katero se derviši otresejo lastnega ega ter uzrejo popolnost in resnico. Široko razširjenih rok med vrtenjem rišejo ničle. Postanejo ničla: skozi eno dlan sprejemajo in skozi drugo dajejo ter ob tem zase ne vzamejo nič.

Stanje meditacije lahko opišemo tudi kot stanje, ko misli ne delujejo brez potrebe, temveč le ko jih potrebujemo. Miselni procesi namreč črpajo od dvajset do trideset odstotkov človekove energije. Za današnjega človeka, ki težko sedi popolnoma sproščeno in mirno, se priporočajo aktivne oziroma gibalne meditacije, ki postopoma spremenijo stanje v telesu, temu pa sledi sprememba čustev in misli. Človek je tudi bitje, katerega primarna telesna dejavnost je gibanje. Medicina je dokazala, da je gibalna dejavnost, ki aktivira celotne možgane, ravno vrtenje.

 

Vrtenje in možgani

Možgani so zgrajeni iz približno sto milijard živčnih celic oziroma nevronov in osemdesetih odstotkov vode. Za nemoteno potovanje informacij po živčnem sistemu skrbijo sinapse, t. i. stik med dvema sosednjima nevronoma. Možgani ne tvorijo sinaps, ki jih potrebujemo, temveč tiste, ki jih uporabljamo, in kot zelo ekonomičen organ tudi ne ohranjajo sinaps, za katere ni potrebe. Znanost je ugotovila, da je človekova inteligenca odvisna od števila sinaps. Da se možgani dobro razvijajo, iščejo stimulacijo. Po izsledkih sodobne znanosti vrtenje povzroči pomembne spremembe v strukturi možganov v dveh mesecih: spodbuja tvorbo sinaps ter uravna delovanje leve in desne možganske polovice in tako aktivira celotne možgane.

Vendar pa za take učinke ne bo dovolj, da se bomo nekajkrat zavrteli. Strokovnjaki metode vrtenja pravijo, da se je treba vrteti dlje časa in pravilno.

 

Fizika in fiziologija vrtenja

Metoda vrtenja deluje podobno kot tornado, ki je eden od najmočnejših in najbolj uničujočih pojavov, hkrati pa njegova neznanska moč spominja na občutek svobode. Ko se vrtimo, v nas deluje enak krožni princip kot pri tornadu. Tornado se rodi iz majhne mirujoče točke na zemlji – zemlja je telo, naša zavest pa tornado, ki nas povezuje z vsem, kar obstaja v stvarstvu. Središče tornada, njegov vir, ki omogoča gibanje (vrtenje), je majhna mirujoča točka, imenovana tudi oko tornada, iz katere se v koncentričnih krogih širi njegova silna energija. Ko to točko med vrtenjem doživimo v sebi, spoznamo skrivnost sebe in stvarstva.

S fizikalnega stališča med vrtenjem na človeško telo delujeta dve nasprotujoči si sili: centripetalna in centrifugalna. Prva teži k središču: sili nas, da se gibamo k središču. Druga pa nas vleče navzven: sili nas, da bežimo vstran od središča. Zaradi hkratnega delovanja omenjenih sil med vrtenjem se v telesu zgodijo številni fizični procesi, ki so znanstveno utemeljeni. Ker sili zasenčita učinek konstantne sile težnosti, se zgodi sprememba v delovanju naših celic.

Vrtenje tudi učinkuje neposredno na vodo v telesu. Telo je sestavljeno iz šestdeset do sedemdeset odstotkov vode, ki v sebi vsebuje praspomin. Zaradi specifičnih lastnosti vode se med vrtenjem vzpostavi elektromagnetno polje, ki človeka revitalizira. Na telesni ravni se razbremenijo ramena, vrat in vretenca v hrbtenici, ki se namesti v pravilen položaj, kajti sključeni se ne moremo vrteti. Mišice postanejo lepe, vztrajne in dolge.

 

Tehnika vrtenja - vaja

Med vrtenjem je leva noga ves čas na tleh. Z desno se poganjamo, roki pa sta iztegnjeni v višini ramen. Celotna leva stran človeka simbolizira Zemljo in materijo; desna je duhovna plat. Z levo nogo ostajamo stabilni in osrediščeni na Zemlji, desna pa nam daje zagon in moč. Z njo imitiramo vesolje, atom in krožimo okrog centra. Desna, duhovna dlan je obrnjena navzgor in sprejema, leva je obrnjena navzdol in daje. Glava gleda v smeri srca. Kot bi želeli prisluhniti nečemu, kar nam bo srce prišepnilo. Vrtimo se v levo, v smer proti srcu.

 

Vrtenje tudi pravilno uravna dihanje, ki se uskladi z gibanjem. Ko dih postane stabilen, ko ga ne zadržujemo kot denimo ob različnih stresnih situacijah, ko postane plitek in šibek, se naučimo postati stabilni, organizirani, odločni in disciplinirani. Sredi kaosa nepredvidljivosti življenja ostanemo mirni, stabilni in ne izgubljamo nepotrebne energije. Postanemo gospodar nad lastnim egom. V starih tradicijah so ta proces poimenovali čiščenje srca. Pa ne srca v smislu telesnega organa, ki poganja kri po žilah, temveč energetskega središča ali čakre, skozi katerega poteka spoznavanje tako vidnega/materialnega kot tudi nevidnega/duhovnega sveta. Šele ko postanemo prazni in je srce čisto, se lahko zgodi spoznanje o samem sebi.

Da bi lahko razumeli kompleksnost in skrivnost vrtenja, je pomembno naučiti se vrteti na eni točki, v središču. V trenutku, ko iz eksplozije zunanjega življenja preidemo v implozijo, lahko spoznamo skritost bistva atoma. O skrivnosti atoma in sili, ki ga poganja v vrtenju, je težko govoriti, lahko pa jo spoznamo preko izkušnje v stanju popolnega miru in predaje.

 

Namen in smisel vrtenja

Vrtenje torej lahko razumemo kot učinkovit pripomoček za izgradnjo lastne stabilnosti v delovanju, izboljšanje možganskih funkcij in sproščenosti telesa. Lahko pa je tudi visoka duhovna praksa za spoznanje Resnice. Čutila so nam dana, da lahko izkušamo in na osnovi spoznanega razumemo. In če želimo spoznati in razumeti sebe, je na popotovanju iskanja resnice treba očistiti srce in odrasti skozi Ljubezen. Zatorej postanimo popotnik karavane ljubezni – ne nazadnje smo iz nje ustvarjeni in po njej hrepenimo.


V naši spletni knjigarni je na voljo mnogo odličnih knjig o različnih meditacijah, ki vam bodo pomagale najti način sproščanja, ki bo za vas najboljši.


Povzeto po članku, objavljenem v reviji Karma+, avtorice Tadeje Kern, predsednice društva Bindu.