Deliti
X
Za brezplačno poštnino naročite še za 34,00 €.

Geografija Ljubljane

S funkcijo državne prestolnice doživlja Ljub jana, podobno kot druga večja evropska mesta, živa­hen družbeni, ekonomski in prostorski razzroj. Deindustrializacija, tercializacija ter vrsta drugih z urbanizacijo -in suburbanizacijo povezanih, razvojnih dogajanj spreminjajo njeno velikost, zgrad­bo in podobo. Glede na to je imel zastav jeni projekt ,Geografska analiza Ljubljan,, ki so ga izvedli sodelavci Oddelka za geograjfjo in Inštituta za geografijo, namen čim boj kompleksno proučiti izbra­ne zgradbene elemente Ljubljane in prikazati stanje, najnovejši razvoj ter razvojne trende in probleme. Knjiga ,Geograjija Ljubjane,, prinaša deset vsebinskih področij, od okoljevarstvene in ekološ­ke problematike, socialne in funkcijske zgradbe kvalitete življenja do prometa in turizma, od zelo zanimivega uvodnegaa poglavja o administrativnem razvoju mesta do suburbanizacijske problema­tike obmestja v zaključku. S tem seveda še ni zajeta vsa obsežna geografska problematika mesta. Med drugim v knjigi ni analize naravnogeografskih elementov mestnega prostora. Lahko pa rečemo, da je avtorjem vendarle uspelo podati večino temeljnih aktualnih. geografskih vsebin kot prispevek k bolj­šemu poznavanju temeljnih -r-azvojnih problemov Ljubljane. Vsebina knjige je tudi nadgradnja knjige Ljubljana, geografija mesta® , ki je pred dvema letoma prinesla številne vsebinsko raznolike kraj­še prispevke. Opozoriti pa velja še -na strokovna gradiva za pripravo Prostorskega plana Mestne občine Ljubljana, ki so prav tako izredno koristna za poznavanje najnovejše prostorske problematike mesta. V prostorskem pogledu. zajema geografska analiza Ljubljane teritorij Mestne občine Ljubljana, vendar so iz vsebinskih in drugih objektivnih razlogov posamezni elementi poglobljeno obdelani le za sklenjeno pozidano območje Ljubljane. Zato tudi večina kart prikazuje le ožje mesto, brez obmestnih naselij, ki sicer živijo in dihajo s sklenjeno pozidanim mestnim teritorijem,, kažejo pa seveda določene posebnosti močno urbaniziranega podežeja in podeželskih naselij. Knjigo zaključuje sez­nam uporabljene novejše, pretežno pomembnejše geografske -in sorodne literature. Raziskovanje geografske Problematike Ljubljane pri katerem so sodelovali tudi slušatelji geo­grafije na Filozofski fakulteti, je podprlo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, ki je skupaj z Mestno občino Ljubljana in Znanstvenim inštitutom Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani omogočilo izid knjige Geografija Ljubljane. Vsem se iskreno zahvaljujemo. Zahvala pa gre tudi Oddelku za geografijo in vsem tistim njegovim sodelavcem, ki so na ta ali oni način veliko pomagali pri raziskavah in pri pripravi knjige za tisk.
Dodaj na seznam želja
S funkcijo državne prestolnice doživlja Ljub jana, podobno kot druga večja evropska mesta, živa­hen družbeni, ekonomski in prostorski razzroj. Deindustrializacija, tercializacija ter vrsta drugih z urbanizacijo -in suburbanizacijo povezanih, razvojnih dogajanj spreminjajo njeno velikost, zgrad­bo in podobo. Glede na to je imel zastav jeni projekt ,Geografska analiza Ljubljan,, ki so ga izvedli sodelavci Oddelka za geograjfjo in Inštituta za geografijo, namen čim boj kompleksno proučiti izbra­ne zgradbene elemente Ljubljane in prikazati stanje, najnovejši razvoj ter razvojne trende in probleme. Knjiga ,Geograjija Ljubjane,, prinaša deset vsebinskih področij, od okoljevarstvene in ekološ­ke problematike, socialne in funkcijske zgradbe kvalitete življenja do prometa in turizma, od zelo zanimivega uvodnegaa poglavja o administrativnem razvoju mesta do suburbanizacijske problema­tike obmestja v zaključku. S tem seveda še ni zajeta vsa obsežna geografska problematika mesta. Med drugim v knjigi ni analize naravnogeografskih elementov mestnega prostora. Lahko pa rečemo, da je avtorjem vendarle uspelo podati večino temeljnih aktualnih. geografskih vsebin kot prispevek k bolj­šemu poznavanju temeljnih -r-azvojnih problemov Ljubljane. Vsebina knjige je tudi nadgradnja knjige Ljubljana, geografija mesta® , ki je pred dvema letoma prinesla številne vsebinsko raznolike kraj­še prispevke. Opozoriti pa velja še -na strokovna gradiva za pripravo Prostorskega plana Mestne občine Ljubljana, ki so prav tako izredno koristna za poznavanje najnovejše prostorske problematike mesta. V prostorskem pogledu. zajema geografska analiza Ljubljane teritorij Mestne občine Ljubljana, vendar so iz vsebinskih in drugih objektivnih razlogov posamezni elementi poglobljeno obdelani le za sklenjeno pozidano območje Ljubljane. Zato tudi večina kart prikazuje le ožje mesto, brez obmestnih naselij, ki sicer živijo in dihajo s sklenjeno pozidanim mestnim teritorijem,, kažejo pa seveda določene posebnosti močno urbaniziranega podežeja in podeželskih naselij. Knjigo zaključuje sez­nam uporabljene novejše, pretežno pomembnejše geografske -in sorodne literature. Raziskovanje geografske Problematike Ljubljane pri katerem so sodelovali tudi slušatelji geo­grafije na Filozofski fakulteti, je podprlo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, ki je skupaj z Mestno občino Ljubljana in Znanstvenim inštitutom Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani omogočilo izid knjige Geografija Ljubljane. Vsem se iskreno zahvaljujemo. Zahvala pa gre tudi Oddelku za geografijo in vsem tistim njegovim sodelavcem, ki so na ta ali oni način veliko pomagali pri raziskavah in pri pripravi knjige za tisk.
Več informacij
Is Featured Ne
ISBN 961-237-024-9
Leto izdaje 2002
Število strani 237
Dimenzije 17,0 x 24,5
Izdal Filozofska fakulteta
Avtor Mirko Pak
Napišite vaše lastno mnenje
Pregledujete:Geografija Ljubljane
Vaša ocena
Back to Top
Sorodni izdelki

Geografija Ljubljane

Cena 24,90 €