V vrečki ni artiklov.
Gospodarsko statusno pravo

Knjiga, ki je zapolnila vsebinsko praznino v slovenski pravni strokovni literaturi, obravnava gospodarske družbe kot fenomen sodobne dobe ter njihova medsebojna pravna razmerja pri prometu blaga in storitev. Posamezne gospodarske družbe so živ organizem in delujejo znotraj posameznega pravnega, socialnega, političnega, organizacijskega in nasploh družbenega reda in sistema, pri čemer je praviloma njihovo delovanje usmerjeno globalno na ves svet in ni omejeno le na eno državo. Pri svojem poslovanju torej prehajajo iz enega pravnega sistema v drugega in pri tem vstopajo v pravna razmerja s pravnimi subjekti iz drugih držav.

Delo zajema različne pravne panoge od osnov prava, prava EU, varstva pravic, vrednostnih papirjev in vse oblike organiziranja gospodarskih subjektov od podjetnika posameznika preko osebnih družb in do kapitalskih družb. Glede na vpetost v širši evropski prostor so avtorji poleg Zakona o gospodarskih družbah in druge ustrezne slovenske zakonodaje pri vseh pomembnejših vprašanjih, ki jih obravnavajo, navedli in upoštevali ureditev v mednarodnem pravo, še posebno pa v pravu EU. 

Knjiga je izjemno delo avtorjev z bogatimi pedagoškimi in znanstveno-raziskovalnimi izkušnjami. Primerna je za pravnike, študente prava, študente ekonomije in tudi vse tiste, ki se srečujejo s to problematiko kot aktivni členi v gospodarstvu, a nimajo pravne izobrazbe. 

Recenzija
Knjiga je rezultat dela štirih avtorjev: dr. Boruta Bratine, dr. Dušana Jovanoviča (tudi urednik), mag. Petra Podgorelca in mag. Andreje Primec, ki se s področjem gospodarskega prava aktivno ukvarjajo. Sistematično delo s področja gospodarskega prava je monografija in prikaz pozitivne zakonodaje in dosedanje sodne prakse s tega področja v Sloveniji, dopolnjena z uporabo primerjalnopravne metode sorodnih sistemov, s kar 1273 opombami pod črto.

Delo je v osnovi razdeljeno na štiri vsebinske sklope. Prvi so Temeljni pravni pojmi in zajema pojme pravo, pravni red, pravno pravilo, pravni viri, pravni akti, razlage pravnih aktov, pravnega razmerja, pravnih subjektov, objektov ter varstva pravic. Drugi del zajema pomembno področje prava EU: zgodovinski razvoj EU, Evropsko skupnost in Evropsko unijo, pravne vire EU, razmerje med pravom EU ter lex nationalis in institucionalno strukturo EU. Tretji del se nanaša na pravo vrednostnih papirjev in obravnava pomembnejše vrednostne papirje, kot so menica, ček, nakladnica, skladiščnica, obveznica itd. Posebej je obdelano tudi podpoglavje o delnici kot pomembnem korporacijskopravnem vrednostnem papirju. Četrti, najobsežnejši del zajema pravo družb (korporacijsko pravo) s podpoglavji: Splošne značilnosti prava družb, Posamezne oblike gospodarskih družb, Povezane družbe, Statusno preoblikovanje, GIZ in tuja podjetja, Pravna ureditev prevzemov gospodarskih družb ter Prenehanje družb, prisilna poravnava, stečaj in likvidacija. Delo obsega tudi izčrpen seznam uporabljenih kratic, literature in virov.

Avtorji knjige so se pri svojem pisanju opirali na številne znanstvene in strokovne pravne vire, pri čemer so posegali po domači in tuji literaturi. Velik poudarek so namenili tudi spremembam pravnega področja v Republiki Sloveniji, nastalih kot nujne posledice pri prevzemanju evropskega pravnega reda. Avtorsko delo je zaradi tega usklajeno s stališči domače in tuje pravne stroke ter znanosti. Knjiga torej bralcu ne ponuja zgolj ureditve in rešitev, znanih v slovenskem pravnem prostoru, temveč zaradi uporabljene primerjalnopravne metode, omogoča neposreden pogled in primerjavo slovenskih institutov z enakimi ali podobnimi instituti primerljive zakonodaje. Hkarti je navedeno delo ne samo pregled statusnih subjektov iz ZGD-1, temveč prikazuje ureditev tudi ostalih subjektov gospodarskega prava, ki jih lahko združimo pod skupen pojem korporacijskopravnih subjektov. S takim prikazom lahko trdimo, da je delo gotovo sistemska analiza in poglobljen prikaz gospodarskega ter posebej korporacijskega prava v Sloveniji, z upoštevanjem vseh pravnih virov, razpoložljive literature in sodne prakse.

Delo je nastalo s sodelovanjem štirih avtorjev, ki imajo za seboj dolgoletne pedagoške in praktične izkušnje. Pomeni precejšnjo razširitev dosedanjih učbenikov za nepravnike, ne samo v obsegu širitve strani, temveč tudi v vsebinskem smislu, saj je velik poudarek namenjen pravilom evropskega pravnega reda z implementacijo prava družb. Osrednja pozornost je namenjena prav korporacijskemu pravu s spremembami in dopolnitvami, ki jih je prinesel sprejem ZGD-1. Zato je delo nedvomno velik prispevek k obogatitvi študijske literature, poleg tega pa bo dobrodošel pripomoček za razumevanje najnovejših pravil s področja gospodarskega prava tudi v praksi.

Avtorsko delo je napisano natančno, dosledno obravnava vsa ključna pravna področja, ki jih uvrščamo v panogo gospodarskega prava s poudarkom na pravu družb. To se kaže tudi v naslovu knjige. Knjiga je prvo sistematično in v določenih delih tudi poglobljeno pravno-teoretično delo s področja prava družb po uveljavitvi ZGD-1. Primerna je za praktike, študente prava in tudi za vse druge, ki študirajo vsebine s področja prava družb. Ker pa se avtorji knjige zavedajo dinamičnosti procesov in nenehnega spreminjanja v gospodarskem (korporacijskem) pravu, je že v predgovoru knjige tudi samokritično opozorjeno na dejstvo, da se pri uporabi literature lahko pojavijo tudi določene pomanjkljivosti, glede katerih bodo tudi hvaležno sprejeli vse pripombe, nasvete in predloge, ki bi jih lahko v naslednjih izdajah odpravili. Hkrati avtorji tudi upajo, da bo strokovna javnost knjigo Gospodarsko statusno pravo sprejela z naklonjenostjo in strokovno kritičnostjo. To bo pomagalo vsem akterjem v gospodarskem pravu pri razvoju te pravne discipline in bodo navedeno dejstvo sprejeto kot izziv...

9625 https://www.cangura.com/media/catalog/product/cache/1/small_image/b0c758deab8348667aa0ba244803f14b/sielimport/1f73cd97816dd66e0b1f0fbad3dd43e0.jpg 978-961-6529-35-8
79.8 EUR 2020-04-05 Zaloga: Na zalogi

Gospodarsko statusno pravo

Gospodarsko statusno pravo Borut Bratina Dušan Jovanovič Peter Podgorelec

Knjiga, ki je zapolnila vsebinsko praznino v slovenski pravni strokovni literaturi, obravnava gospodarske družbe kot fenomen sodobne dobe ter njihova medsebojna pravna razmerja pri prometu blaga in storitev. Posamezne gospodarske družbe so živ organizem in delujejo znotraj posameznega pravnega, socialnega, političnega, organizacijskega in nasploh družbenega reda in sistema, pri čemer je praviloma njihovo delovanje usmerjeno globalno na ves svet in ni omejeno le na eno državo. Pri svojem poslovanju torej prehajajo iz enega pravnega sistema v drugega in pri tem vstopajo v pravna razmerja ...
-30%
 

Vroča cena: 79,80 €

Prihranek: 34,20 € (30%)

Redna cena: 114,00 €

Podrobnosti artikla Gospodarsko statusno pravo

ISBN 978-961-6529-35-8
Leto izdaje 2007
Število strani 704
Dimenzije 15,0 x 21,5
Vezava Ne
Izdal Planet GV
Avtor Borut Bratina

Napišite svoj komentar

Povprečna ocena
5
(0)
4
(0)
3
(0)
2
(0)
1
(0)
Vaša ocena
Cangura zlatnik Pridobite 100 zlatnikov za pisanje kvalitetnih komentarjev (opomba: komentarje bo potrjevalo naše uredništvo).

Gospodarsko statusno pravo

Borut Bratina

Vroča cena: 79,80 €

Prihranek: 34,20 € (30%)

Redna cena: 114,00 €

Oglejte si tudi