Deliti
X
Za brezplačno poštnino naročite še za 34,00 €.

Sistem plač v javnem sektorju + CD

Na zalogi
SKU
14140
Dodaj v primerjavo
Vroča cena 148,40 €
Prihranek 63,60 € (-30%)
Redna cena 212,00 €
V javnem sektorju se je nov plačni sistem pričel v celoti uporabljati s prvim izplačilom plače za avgust 2008, ki je bila izplačana v septembru 2008 in so izplačila po novem sistemu prejeli vsi javni uslužbenci. Pred tem se je nov plačni sistem pričel uporabljati za direktorje javnih zavodov (v letu 2006) in za funkcionarje (v začetku leta 2008), kar pomeni, da so bila septembrska izplačila plač zadnje in hkrati najbolj obsežno dejanje prehoda v nov sistem. Priročnik je sestavljen iz sistema: Pravne podlage novega plačnega sistema v javnem sektorju, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Podzakonski akti Ä Uredbe, Kolektivne pogodbe. Z novim zakonom javni sektor v Sloveniji prvič dobiva enoten plačni sistem. Do pričetka uporabe novega sistema so se namreč za področja oziroma subjekte, ki sodijo v javni sektor, uporabljali različni plačni sistemi. Za pretežni del javnega sektorja se je za določitev in izplačevanje plač uporabljal Zakon o razmerjih plač v državnih organih, javnih zavodih in upravah lokalnih skupnostih, ki je urejal plače direktorjev in zaposlenih v navedenih institucijah. Plače funkcionarjev zakonodajne in izvršilne veje oblasti, sodnikov, državnih tožilcev in državnih pravobranilcev ter plače funkcionarjev drugih državnih organov (ustavno sodišče, računsko sodišče , varuh človekovih pravic, državna revizijska komisija, itd) pa so bile urejene v številnih zakonih, ki so sicer urejali pristojnosti in delovanje teh organov. Plače v javnih agencijah, javnih skladih in javnih gospodarskih zavodih niso bile urejene z nobenim predpisom. Sistemi med seboj niso bili primerljivi, temeljili so na različnih sistemih in lestvicah količnikov za določitev osnovnih plač, različnih osnovah za obračun plač, različnem sistemu in višini dodatkov, različnih sistemih za nagrajevanje uspešnosti itd. Bistvene sestavine novega sistema so določene v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, podrobnejša izvedba pa v kolektivnih pogodbah in podzakonskih aktih (uredbah in pravilnikih). Kot izhaja že iz naslova zakona, vsebuje le-ta le določbe, ki vzpostavljajo in zagotavljajo enotnost plačnega sistema, ne pa tudi določb, ki bi bile neposredna podlaga za določitev in izplačilo plač pri posameznem subjektu, za katerega velja zakon. Izjema so le funkcionarji, za njih zakon vsebuje vse potrebne elemente za določitev plače, kar je posledica odločitve Ustavnega sodišča republike Slovenije, ki je odločilo, da je zaradi varovanja načela neodvisnosti sodnikov potrebno za sodnike vse elemente plačnega sistema urediti z zakonom. Na podlagi te odločitve so plače vseh funkcionarjev v celoti urejene z zakonom. Za vse ostale zaposlene, za katere velja zakon, so konkretne podlage za določitev plač prepuščene kolektivnih pogodbam in podzakonskim aktom. Knjiga zato vsebuje celoto vseh predpisov, ki skupaj tvorijo plačni sistem javnega sektorja: zakona o sistemu plač v javnem sektorju, podzakonskih aktov za njegovo izvedbo in kolektivnih pogodb, ki urejajo posamezne sestavine plač v novem sistemu. Zakon, podzakonski akti in najpomembnejše kolektivne pogodbe so v knjigi opremljene z obsežnimi pojasnili in navodili, ki bodo uporabnikom pomagala pri praktični uporabi novih določb. Priročnik je namenjen: Vsem, ki se srečujejo z problematiko plač v javnem sektorjuu, računovodjem in vodjem računovodstev v javnem sektorju, finančnim delavcem, računovodskim servisom, ki opravljajo delo za proračunske uporabnike, Novi sistem namreč vsebuje v primerjavi s prejšnjim vrsto novosti. Subjekti, ki jih zadeva nov sistem, so se do sedaj večinoma ukvarjali s fazo prehoda v nov sistem, v bodoče pa jih čakajo številne novosti pri sistemu napredovanja, izplačevanju redne delovne uspešnosti, izplačevanju uspešnosti iz povečanega obsega dela v redni dejavnosti in povečanega obsega dela iz naslova tržne dejavnosti, postopkih za določitev plač, postopkih za uveljavljanje pravic, pa še marsikaj drugega. Pojasnila vseh teh novosti in številne konkretne napotke sta za vas pripravili avtorici, ki sta neposredno sodelovali v kreiranju novega plačnega sistema, tako zakona in podzakonskih aktov kot tudi kolektivnih pogodb. Glede na obsežnost in zapletenost sistema se praktična vprašanja pri njegovem izvajanju porajajo iz dneva v dan. S to knjigo jih boste lahko reševali lažje. Realno pa je tudi pričakovati, da bo v tako številnih aktih prihajalo do sprememb. O njih vas bomo na določena časovna obdobja (predvidoma štirih mesecev) ažurno obveščali o vseh spremembah in novostih. Priročnik je v uporabni obliki, tako, da boste vse spremembe in dopolnitve praktično dodajali in vlagali.
Dodaj na seznam želja
V javnem sektorju se je nov plačni sistem pričel v celoti uporabljati s prvim izplačilom plače za avgust 2008, ki je bila izplačana v septembru 2008 in so izplačila po novem sistemu prejeli vsi javni uslužbenci. Pred tem se je nov plačni sistem pričel uporabljati za direktorje javnih zavodov (v letu 2006) in za funkcionarje (v začetku leta 2008), kar pomeni, da so bila septembrska izplačila plač zadnje in hkrati najbolj obsežno dejanje prehoda v nov sistem. Priročnik je sestavljen iz sistema: Pravne podlage novega plačnega sistema v javnem sektorju, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Podzakonski akti Ä Uredbe, Kolektivne pogodbe. Z novim zakonom javni sektor v Sloveniji prvič dobiva enoten plačni sistem. Do pričetka uporabe novega sistema so se namreč za področja oziroma subjekte, ki sodijo v javni sektor, uporabljali različni plačni sistemi. Za pretežni del javnega sektorja se je za določitev in izplačevanje plač uporabljal Zakon o razmerjih plač v državnih organih, javnih zavodih in upravah lokalnih skupnostih, ki je urejal plače direktorjev in zaposlenih v navedenih institucijah. Plače funkcionarjev zakonodajne in izvršilne veje oblasti, sodnikov, državnih tožilcev in državnih pravobranilcev ter plače funkcionarjev drugih državnih organov (ustavno sodišče, računsko sodišče , varuh človekovih pravic, državna revizijska komisija, itd) pa so bile urejene v številnih zakonih, ki so sicer urejali pristojnosti in delovanje teh organov. Plače v javnih agencijah, javnih skladih in javnih gospodarskih zavodih niso bile urejene z nobenim predpisom. Sistemi med seboj niso bili primerljivi, temeljili so na različnih sistemih in lestvicah količnikov za določitev osnovnih plač, različnih osnovah za obračun plač, različnem sistemu in višini dodatkov, različnih sistemih za nagrajevanje uspešnosti itd. Bistvene sestavine novega sistema so določene v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, podrobnejša izvedba pa v kolektivnih pogodbah in podzakonskih aktih (uredbah in pravilnikih). Kot izhaja že iz naslova zakona, vsebuje le-ta le določbe, ki vzpostavljajo in zagotavljajo enotnost plačnega sistema, ne pa tudi določb, ki bi bile neposredna podlaga za določitev in izplačilo plač pri posameznem subjektu, za katerega velja zakon. Izjema so le funkcionarji, za njih zakon vsebuje vse potrebne elemente za določitev plače, kar je posledica odločitve Ustavnega sodišča republike Slovenije, ki je odločilo, da je zaradi varovanja načela neodvisnosti sodnikov potrebno za sodnike vse elemente plačnega sistema urediti z zakonom. Na podlagi te odločitve so plače vseh funkcionarjev v celoti urejene z zakonom. Za vse ostale zaposlene, za katere velja zakon, so konkretne podlage za določitev plač prepuščene kolektivnih pogodbam in podzakonskim aktom. Knjiga zato vsebuje celoto vseh predpisov, ki skupaj tvorijo plačni sistem javnega sektorja: zakona o sistemu plač v javnem sektorju, podzakonskih aktov za njegovo izvedbo in kolektivnih pogodb, ki urejajo posamezne sestavine plač v novem sistemu. Zakon, podzakonski akti in najpomembnejše kolektivne pogodbe so v knjigi opremljene z obsežnimi pojasnili in navodili, ki bodo uporabnikom pomagala pri praktični uporabi novih določb. Priročnik je namenjen: Vsem, ki se srečujejo z problematiko plač v javnem sektorjuu, računovodjem in vodjem računovodstev v javnem sektorju, finančnim delavcem, računovodskim servisom, ki opravljajo delo za proračunske uporabnike, Novi sistem namreč vsebuje v primerjavi s prejšnjim vrsto novosti. Subjekti, ki jih zadeva nov sistem, so se do sedaj večinoma ukvarjali s fazo prehoda v nov sistem, v bodoče pa jih čakajo številne novosti pri sistemu napredovanja, izplačevanju redne delovne uspešnosti, izplačevanju uspešnosti iz povečanega obsega dela v redni dejavnosti in povečanega obsega dela iz naslova tržne dejavnosti, postopkih za določitev plač, postopkih za uveljavljanje pravic, pa še marsikaj drugega. Pojasnila vseh teh novosti in številne konkretne napotke sta za vas pripravili avtorici, ki sta neposredno sodelovali v kreiranju novega plačnega sistema, tako zakona in podzakonskih aktov kot tudi kolektivnih pogodb. Glede na obsežnost in zapletenost sistema se praktična vprašanja pri njegovem izvajanju porajajo iz dneva v dan. S to knjigo jih boste lahko reševali lažje. Realno pa je tudi pričakovati, da bo v tako številnih aktih prihajalo do sprememb. O njih vas bomo na določena časovna obdobja (predvidoma štirih mesecev) ažurno obveščali o vseh spremembah in novostih. Priročnik je v uporabni obliki, tako, da boste vse spremembe in dopolnitve praktično dodajali in vlagali.
Več informacij
Is Featured Ne
ISBN 978-961-92283-6-4
Leto izdaje 2008
Dimenzije 22,0 x 26,0
Izdal De Vesta
Avtor Ksenija Mihovar Globokar, Lidija Apohal Vučkovič
Napišite vaše lastno mnenje
Pregledujete:Sistem plač v javnem sektorju + CD
Vaša ocena
Back to Top
Sorodni izdelki

Sistem plač v javnem sektorju + CD

Vroča cena 148,40 €
Prihranek 63,60 € (-30%)
Redna cena 212,00 €