Deliti
X
Za brezplačno poštnino naročite še za 34,00 €.

Zemljiškoknjižno pravo - Nepremičninsko pravo 1.del

Zemljiškoknjižno pravo predstavlja enega izmed pomembnih segmentov nepremičninskega prava. Interdisciplinamost nepremičninskega prava zato terja od uporabnikov dobro poznavanje posameznih pravnih področij, ki so stalni spremljevalec pri razpolaganju z nepremičninami. Zemljiškoknjižno pravo zavzema pri tem zelo pomembno mesto. Prav tako je treba posebej, naglas iti, da je bil v Sloveniji sprejet novi Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-l), ki je usklajen z drugimi predpisi s področja nepremičninskega prava ter kot tak zaokrožuje reformo v zvezi s pravno ureditvijo nepremičnin. Tako kot vsaka pravna disciplina, je tudi zemljiškoknjižno pravo utemeljeno na posebnih načelih, ki so konkretno izpeljana skozi posamezne določbe zakona. Temeljna načela predstavljajo »duh« zakona ter s tem kažipot pri interpretaciji posameznih njegovih določil. Namen tega dela je med drugim tudi ta, da se skozi temeljna načela ter nato skozi njihovo konkretizacijo, praktično približa zemljiškoknjižno pravo uporabnikom. Zaradi boljšega razumevanja in uporabnosti, so tudi v uvodnem poglavju obravnavani praktični primeri ter dodani vzorci klavzul in aktualna sodna praksa. Drugo poglavje je posvečeno vpisovanju knjižnih pravic v zemljiško knjigo. Obravnavane so vse stvame pravice in tiste obligacijske pravice, ki se smejo vpisovati v zemljiško knjigo. Vsebina poglavja je predstavljena na način, ki omogoča bralcu, da se čim hitreje seznani s pomembnimi atributi zemljiškoknjižnega prava, ko gre za vpisovanje knjižnih pravic v zemljiško knjigo. Dodani so tudi vzorci pogodb, klavzul, predlogov in sodna praksa. Z vidika varstva strank, ki poslujejo z nepremičninami, ali glede katere teče spor o nepremičnini ipd., postajajo čedalje bolj pomembne predznambe in zaznambe. Pri nas se omenjeni vrsti vpisa (kar velja predvsem za zaznambe) uporabljata v premajhnem obsegu. Zgledi iz tujine kažejo, da skoraj ni nepremičninske transakcije, ki je ne bi spremljala bodisi predznamba bodisi zaznamba. Ker je novi ZZK-l uredil tudi nekatere povsem nove zaznambe, je poglavje za prakso lahko zelo koristno. Poglavje je obogateno z vzorci zemljiškoknjižnih predlogov s področja vpisovanja predznamb pridobitve pravic ter opravičb, zaznamb vrstnega reda pridobitve pravic, spora, izrednega pravnega sredstva, prepovedi odtujitve in obremenitve ipd. Začetek zemljiškoknjižnega postopka se javno objavi s plombo, čemur je posvečeno posebno poglavje. V poglavju so obravnavane pooatve in plombe, ki predstavljajo pomožne vpise. Kljub temu, da je plomba pomožni vpis, je izjemno pomembna, saj že z njo v celoti zaživijo publicitetni učinki vpisa. V posebnih poglavjih so obravnavani še »redni« in posebni zemljiškoknjižni postopki, pri čemer je treba izpostaviti predvsem določene posebne zemljiškoknjižne postopke, kot je npr. postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, ki omogoča amortizacijo izgubljenega oz. uničenega zemljiškoknjižnega dovolila. Uvedba tega postopka v novi ZZK-l je bila nujna glede na stanje zemljiške knjige pri nas, ko stranke vpisov pravic niso predlagale v času, ko bi to lahko, ampak veliko kasneje ali pa so takšnemu stanju botrovale tudi številne nevpisane nepremičnine, listine, ki so podlaga za vpis pa so se izgubile oz. ne ustrezajo pogojem za vpis. Kot priloga knjige so zbrani predpisi s področja zemljiškoknjižnega prava (ZZK-l in podzakonski akti), kot tudi izseki tistih posebnih predpisov, ki vplivajo na promet nepremičnin (ZKZ, ZUreP-l, ZON, ZV-l itd)....
Dodaj na seznam želja

Zemljiškoknjižno pravo predstavlja enega izmed pomembnih segmentov nepremičninskega prava. Interdisciplinamost nepremičninskega prava zato terja od uporabnikov dobro poznavanje posameznih pravnih področij, ki so stalni spremljevalec pri razpolaganju z nepremičninami. Zemljiškoknjižno pravo zavzema pri tem zelo pomembno mesto. Prav tako je treba posebej, naglas iti, da je bil v Sloveniji sprejet novi Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-l), ki je usklajen z drugimi predpisi s področja nepremičninskega prava ter kot tak zaokrožuje reformo v zvezi s pravno ureditvijo nepremičnin.
Tako kot vsaka pravna disciplina, je tudi zemljiškoknjižno pravo utemeljeno na posebnih načelih, ki so konkretno izpeljana skozi posamezne določbe zakona. Temeljna načela predstavljajo »duh« zakona ter s tem kažipot pri interpretaciji posameznih njegovih določil. Namen tega dela je med drugim tudi ta, da se skozi temeljna načela ter nato skozi njihovo konkretizacijo,
praktično približa zemljiškoknjižno pravo uporabnikom. Zaradi boljšega razumevanja in uporabnosti, so tudi v uvodnem poglavju obravnavani praktični primeri ter dodani vzorci klavzul in aktualna sodna praksa.

Drugo poglavje je posvečeno vpisovanju knjižnih pravic v zemljiško knjigo. Obravnavane so vse stvame pravice in tiste obligacijske pravice, ki se smejo vpisovati v zemljiško knjigo. Vsebina poglavja je predstavljena na način, ki omogoča bralcu, da se čim hitreje seznani s pomembnimi atributi zemljiškoknjižnega prava, ko gre za vpisovanje knjižnih pravic v zemljiško knjigo. Dodani so tudi vzorci pogodb, klavzul, predlogov in sodna praksa.
Z vidika varstva strank, ki poslujejo z nepremičninami, ali glede katere teče spor o nepremičnini ipd., postajajo čedalje bolj pomembne predznambe in zaznambe. Pri nas se omenjeni vrsti vpisa (kar velja predvsem za zaznambe) uporabljata v premajhnem obsegu. Zgledi iz tujine kažejo, da skoraj ni nepremičninske transakcije, ki je ne bi spremljala bodisi predznamba bodisi zaznamba. Ker je novi ZZK-l uredil tudi nekatere povsem nove zaznambe, je poglavje za prakso lahko zelo koristno. Poglavje je obogateno z vzorci zemljiškoknjižnih predlogov s področja vpisovanja predznamb pridobitve pravic ter opravičb, zaznamb vrstnega reda pridobitve pravic, spora, izrednega pravnega sredstva, prepovedi odtujitve in obremenitve ipd.

Začetek zemljiškoknjižnega postopka se javno objavi s plombo, čemur je posvečeno posebno poglavje. V poglavju so obravnavane pooatve in plombe, ki predstavljajo pomožne vpise. Kljub temu, da je plomba pomožni vpis, je izjemno pomembna, saj že z njo v celoti zaživijo publicitetni učinki vpisa.
V posebnih poglavjih so obravnavani še »redni« in posebni zemljiškoknjižni postopki, pri čemer je treba izpostaviti predvsem določene posebne zemljiškoknjižne postopke, kot je npr. postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, ki omogoča amortizacijo izgubljenega oz. uničenega zemljiškoknjižnega dovolila. Uvedba tega postopka v novi ZZK-l je bila nujna glede na stanje zemljiške knjige pri nas, ko stranke vpisov pravic niso predlagale v času, ko bi to lahko, ampak veliko kasneje ali pa so takšnemu stanju botrovale tudi številne nevpisane nepremičnine, listine, ki so podlaga za vpis pa so se izgubile oz. ne ustrezajo pogojem za vpis.

Kot priloga knjige so zbrani predpisi s področja zemljiškoknjižnega prava (ZZK-l in podzakonski akti), kot tudi izseki tistih posebnih predpisov, ki vplivajo na promet nepremičnin (ZKZ, ZUreP-l, ZON, ZV-l itd)....

Več informacij
Is Featured Ne
ISBN 961-91551-0-6
Leto izdaje 2005
Število strani 540
Dimenzije 16,3 x 23,6
Izdal Inštitut za nepremičninsko pravo
Avtor Dr. Matjaž Tratnik, Dr. Renato Vrenčur
Napišite vaše lastno mnenje
Pregledujete:Zemljiškoknjižno pravo - Nepremičninsko pravo 1.del
Vaša ocena
Back to Top
Sorodni izdelki

Zemljiškoknjižno pravo - Nepremičninsko pravo 1.del

Cena 108,50 €